Uncategorized

סיכום ישיבת צוות דיגיטל 09.10.2015

סיכום פגישת צוות דיגיטל

09.10.2015   בתל אביב

נוכחות:  שלי פורמן, נעמי גלאור, מיכל פנט, ליסה ג'אוול, טלי שמעוני.

 

 1. איפיון האתר החדש

עברנו על האיפיון שנעמי ומעיין אלכסנדר בנו. חידדנו מספר נושאים, ואנחנו מוכנות לשלב הבא – לייצר תבנית רעיונית ב POWER POINT כדי להגיש למתכנתים לצורך קבלת הצעות מחיר.

1.1 סוכם:

 1. האתר הפנימי ישאר כרגע ללא שינוי. אם נראה שיש צורך לחבר בין האתר החדש והאתר הפנימי נעשה זאת בהמשך.
 2. תוכן יעוצב כקורא לפעולה: באופן שוטף (כשאין ארוע מיוחד לקדם) עמוד הבית יזמין להצטרפות לתנועה, התנדבות לצוותים ותרומה כספית.
 3. לתוכן תתווסף עמודת "אודות" שתכלול את מבנה התנועה.
 4. נושא המבנה: ננסה לקבל מבנה גמיש שיאפשר מיון על פי קטגוריות, פרוייקטים ואזורים.
 5. פורומים – כרגע נשארים באתר הפנימי.
 6. מערכת CRM – אופיינה בנפרד, סוכם כי הממשק בין ה CRM והאתר הוא טופס ההצטרפות
 7. ניוזלטר – אופיין בנפרד, יתממשק גם דרך טופס ההצטרפות וה CRM וגם באמצעות רישום נפרד
 8. מנגנון תגובות באתר – זיהוי דרך פייסבוק / רשתות חברתיות.
 9. שפות – תוכן מינימלי של טופס הצטרפות ועקרונות התנועה יופיע בכל השפות.

1.2 לעשות:

 1. ליסה תשלח לנעמי תבנית PP לאתרים
 2. שלי תצטרף לנעמי לפגישות עם מתכנתים

 

 1. 2. CRM

2.1  אופיינה מערכת CRM

 1. שדות נדרשים: שם, משפחה, טלפון, מייל, יישוב (צורך להתממשק לטבלת אזורים שיש לבנות), מעוניינת לקבל עדכונים, בחירה מרובה: חוג בית- ארגון, חוג בית – הצטרפות, הצטרפות לצוות מקצועי – דיגיטל, תוכן, תקשורת, פנים, פרוייקטים, שת"פ, וכו)
 2. כל רשומה חדשה תייצר:
  • מייל אוטומטי לרכזת איזורית רלוונטית ( לפי שיוך יישוב לאזור)
  • מייל אוטומטי לרכזת חוגי בית – אם רלוונטי
  • מייל אוטומטי לרכזת צוות מקצועי – אם רלוונטי
  • רישום אוטומטי במאגר המיילים של הניוזלטר – אם רלוונטי

2.2 לעשות

 1. בחינה של מערכות CRM קיימות ובחירה.
 2. יצירת טבלת עזר יישובים – אזורים
 3. איסוף כל החומר הקיים – יעל ברזילי תעביר לטלי את הטבלאות הקיימות
 4. יש צורך לארגן את הטבלאות הקיימות במבנה אחיד ותואם למערכת החדשה שתיבחר
 5. שאלות פתוחות לאיפיון שלא נדונו:
  • אחסון – האם אונליין או בשרת של האתר
  • מיילים בעלי תפקידים – האם מתוך הדומיין או פרטיים (מה קורה כשמתחלפים תפקידים?)

 

 1. ניוזלטר
 1. הניוזלטר באחריות צוות דיגיטל.
 2. האיפיון שמיכל פנט הכינה התקבל בשמחה ובהערכה.
 3. התקבל אישור תקציבי למערכת MailChimp

3.1  סוכם

 1. הניולזטר יופץ בתדירות של כ אחת לחודש.
 2. הניולזטר יפורסם גם באתר.

3.2 לעשות

 1. כדי להתחיל לעבוד ממתינים ל –
  • רשומות מיעל ברזילי
  • כרטיס אשראי של העמותה
 2. טלי תפתח חשבון ותבנה תבנית (בשיתוף עם ענת נגב ומיכל פנט)
 3. מיכל תאסוף מראשות צוותים / אזורים חומר לניוזלטר ותערוך אותו

 

 

נושאים שונים

 1. צוות תגובות – עלה הצורך ביצירת צוות תגובות שיהיה משולב עם תוכן-דיגיטל-תקשורת ויכלול נשים שכותבות תגובות בשם התנועה – בפייסבוק וברשתות החברתיות, בטוקבקים, באתר האינטרנט של התנועה.
 2. ממשק עם צוות תוכן – דיברנו על "בנק התגובות" שצוות תוכן מייצר ועל הצורך להייצר ממשק לפרסום בינינו.
 3. תרגומים – ליסה מוכנה לתרגם תכנים לאתר באנגלית, בשאר השפות נעזר בצוות המתורגמניות שבצוות של פסקל.